Menu
header photo

Domus Rigensis

Pasākumi

Plānotie pasākumi:

2021.g. 21. janvārī, 16:00, online (Zoom)
Prof. Ojāra Spārīša lekcija: Muiža kā ekonomisks un sociāls komplekss - Latvijas un Igaunijas pieredze. 
Lūdzu sazināties ar Noru Rutku, Domus Rigensis birojs Rīgā, lai dabūtu Zoom meeting ID un paroli.

Nākamās Domus Rigensis kultūras dienas: 2021. gadā no 3. līdz 5. septembrim