Menu
header photo

Domus Rigensis

Pasākumi

Plānotie  pasākumi:

20.oktobris
Prof. Dr. Ojārs Spārītis
Poliskojies vācbaltiešu grāfs Johans Mihaels Borhs  un viņa dārzs poēmā ,, Varakļānu sentimentālais dārzs ,,  un  realitātē. 
Lekcija ar klausītāju piedalīšanos Mencendorfa namā  un  vienlaicīgu pieslēgšanos  ZOOM platformā.

17. novembris
Dr. hist. Pārsla Pētersone
Pasta attīstība Vidzemē 17. – 19. gadsimtā.
Lekcija ar klausītāju piedalīšanos Mencendorfa namā  un  vienlaicīgu pieslēgšanos  ZOOM platformā.

2. decembris (Mencendorfa namā Adventes pasākuma ietvaros)
Dr. Eike Ekerts, Līneburga
Virtuāla  ekskursija vācu valodā pa Austrumprūsijas vēstures Valsts muzeja Vācbaltiešu nodaļu ZOOM platformā no Vācijas.

 

Svarīgi: Interesentiem, kuri  vēlas piedalīties ZOOM pasākumos, ne vēlāk kā nedēļu pirms lekcijas jānosūta epasts uz biroju Norai Rutkai, lai savlaicīgi saņemtu saiti.