Menu
header photo

Domus Rigensis

Pasākumi

Plānotie  pasākumi:

Nākamās DOMUS RIGENSIS kultūras dienas: 2021. gada 3. septembrī
Saistībā ar pašreizējo Covid - situāciju nav iespējams plānot mūsu kultūras dienas ierastajā veidā. Tāpēc ir paredzēts vienas dienas "hibrīdpasākums" ar saīsinātu programmu piektdien, 3. septembrī:

Biedru pilnsapulce (valdes vēlēšanas pārceltas uz 2022. gadu).

Referāti par tēmu ,,Dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē un Kurzemē,, :

Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, Rīga: "Kāda laikmeta beigas"

PD Dr. Dāvids Fēsts, Līneburga: "Dzimtbūšanas atcelšana – un pēc tam?"

Hibrīdpasākums nozīmē iespējamu klātienes piedalīšanos ierobežota skaitā Rīgā un arī pieslēgšanos Zoom konferences formātā 

 

20.oktobris
Prof. Dr. Ojārs Spārītis
Poliskojies vācbaltiešu grāfs Johans Mihaels Borhs  un viņa dārzs poēmā ,, Varakļānu sentimentālais dārzs ,,  un  realitātē. 
Lekcija ar klausītāju piedalīšanos Mencendorfa namā  un  vienlaicīgu pieslēgšanos  ZOOM platformā.

 

17. novembris
Dr. hist. Pārsla Pētersone
Pasta attīstība Vidzemē 17. – 19. gadsimtā.
Lekcija ar klausītāju piedalīšanos Mencendorfa namā  un  vienlaicīgu pieslēgšanos  ZOOM platformā.

 

2. decembris (Mencendorfa namā Adventes pasākuma ietvaros)
Dr. Eike Ekerts , Līneburga
Virtuāla  ekskursija vācu valodā    pa  Austrumprūsijas vēstures Valsts muzeja  Vācbaltiešu nodaļu  ZOOM  platformā no Vācijas.

 

Svarīgi: Interesentiem, kuri  vēlas piedalīties ZOOM pasākumos, ne vēlāk kā nedēļu pirms lekcijas jānosūta epasts uz biroju Norai Rutkai, lai savlaicīgi saņemtu saiti.