Menu
header photo

Domus Rigensis

Kopīgie mērķi


Domus Rigensis ir biedrība, kuru 1992. gadā Rīgā nodibināja latvieši un vācbaltieši un tā nodarbojas ar Rīgas un Latvijas vēstures apzināšanu Eiropas kontekstā. Latviešu vācbaltiešu centra pasākumos iepazīstina ar latviešu un vāciešu saskarsmi un mijiedarbību vēsturē un mūsdienās Rīgas multikulturālajā vidē. Tostarp veidojas personiskās saiknes, starptautiski kultūras projekti, sekmējot latviešu un vāciešu draudzības saites. Mūsu biedrības biedri no Vācijas, Latvijas un citām valstīm ar saviem biedru naudas maksājumiem nodrošina Domus Rigensis darbību Mencendorfa namā. Mērķis ir apzināt un kopt kopīgo Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu, kontaktus starp cilvēkiem, kuri interesējas par Rīgu un Latviju. Iestāties biedrībā var ikviens interesents.