Menu
header photo

Domus Rigensis

Piemiņas plāksnes un piemiņas zīmes

Ir īstenoti daudzi projekti, parādot vācbaltiešu vēsturisko ieguldījumu Rīgas attīstībā. Pie ēkām Rīgā  atklātas daudzas piemiņas  plāksnes , atgādinot par nozīmīgām vācbaltiešu personībām. Atjaunotas arī senās kapuvietas.

Svinīgie atklāšanas pasākumi, kas notikuši, galvenokārt, Domus Rigensis dienu laikā:

2015: COR JOCHMANNI, Urnas iesvētīšana ar publicista Karla Gustava Johmana (1789-1830) sirdi Doma krustejā

2013: Piemiņas plāksne dzejniekam Zigfrīdam fon Fēgezakam (1888-1974) Raiņa bulvārī

2012: Piemiņas akmens mākslas vēsturniekam Heinriham Pirangam (1876-1936) Lielajos kapos

2011: Piemiņas plāksne žurnalistam un rakstniekam Oskaram Grosbergam (1862-1919) Doma laukumā

2010: Piemiņas plāksne juristam Dītriham Lēberam (1923-2004) Hospitāļu ielā

2009: Kapa piemineklis Vilhelmam Neimanim (1849-1919) Baltijas mākslas vēstures pamatlicējam Lielajos kapos. Piemiņas plāksne arhitektam Maksim Šervinskim(1859-1909) Aspazijas bulvārī

2008: Piemiņas plāksne arhitektam Vilhemam Bokslafam (1858-1945) Pils ielā

2007: Piemiņas plāksne arhitektam Kristofam Hāberlandam (1750-1803) RīgasVēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē

2006: Atjaunotais akmens mocekļa nāvē mirušajiem Lielajos kapos

2003: Atjaunotā kapavieta arhitektam Kristofam Hāberlandam (1750-1803) Lielajos kapos

2002: Piemiņas plāksne rakstniekam Verneram Bergengrīnam (1892-1964) Smilšu ielā

2001: Pēc vēsturiskā parauga atjaunotā un par vācbaltiešu ziedojumiem  izveidotā pilsētas  dibinātāja bīskapa Alberta fon Bukshēvedena (1165-1229) pieminekļa  dāvinājums Rīgai (pie Doma dienvid uz sienas). 

2001: Mākslinieciski atjaunotais Landesvēra piemineklis 2. Meža kapos

2000: Atjaunotais  kapakmens izdevējam Johanam Frīdriham Hartknoham (1740-1789) Lielajos kapos

1999: Piemiņas plāksne Pēterbaznīcas altārdaļas būvētājam Johanesam Rumešotelam (1408-1409) no Rostokas, pie baznīcas viduskolonnas

1998: Pemiņas plāksne Biržas komercskolai (1905-1915), Rīgas Vācu ģimnāzijai (1915-1934) pie Latvijas Mākslas akadēmijas

1997: Piemiņas plāksne (1822-1887) Rīgas Politehnikuma ( 1869)  būvētājam Gustavam Hilbigam Latvijas Universitātes ieejas hallē

1996: Piemiņas plāksne novadpētniekam gleznotājam Johanam Kristofam Brocem (1742-1823) M. Pils ielā

1994: Piemiņas plāksne publicistam, politiķim Paulam Šīmanim (1876-1944) pie, ēkas Herdera laukumā  iepretim ieejai Domā

1993: Piemiņas plāksne tēlniekam Augustam Folcam (1851-1926) Kr. Valdemāra ielā

© Fotos: sp (Bockslaff), am (andere)