Menu
header photo

Domus Rigensis

Kultūras dienas

2024.g. Domus Rigensis Kulturās dienas 5.-7. jūlijā Rīgā!

Katru gadu jūlija pirmās nedēļas nogalē Rīgā notiek Domus Rigensis dienas un biedru pilnsapulce.  Latviešu un vācbaltiešu kultūras dienas ir iecienīts pasākums tiem, kas apmeklē Baltiju. Priekšlasījumu programmā ir kāda ar Baltiju saistīta tēmu, kuru no atšķirīgiem skatupunktiem aplūko viens zinātnieks no Vācijas un viens no Latvijas. Konference notiek vācu valodā. Bez tam programmā ir  koncerts, izstāde vai piemiņas plāksnes atklāšana un svinīga balle kādā no Rīgas vēsturiskajām ēkām.
Domus Rigensis dienu izskaņā notiek  ekskursija uz vēsturiskām vietām Rīgas apkārtnē un Latvijā.

Visi interesenti ir allaž gaidīti viesi.

© Foto: sz