Menu
header photo

Domus Rigensis

Kultūras dienas

Katru gadu jūlija pirmās nedēļas nogalē notiek Domus Rigensis dienas. Šīs latviešu un vācbaltiešu kultūras dienas iecienīts asākums tiem, kas apmeklē Baltiju. Programmā tradicionāli ir priekšlasījumi par kādu no Baltijas vēstures jautājumiem, kuru no atšķirīgiem skatpunktiem aplūko viens zinātnieks no Vācijas un viens no Latvijas, atspoguļojot attiecīgo tematu. Programmu tradicionāli veido koncerts, izstāde un saviesīga balle kādā no Rīgas vēsturiskajām ēkām. Uz svētdienas svētbrīdi dalībnieki pulcējas Sv. Pētera baznīcā. Domus Rigensis dienu noslēgumā notiek ekskursija uz kādu no ievērojamām vietām Rīgas tālākajā apkārtnē. Visi interesenti ir allaž gaidīti viesi.

Ziņojumi par kultūras dienas (Vācu)