Menu
header photo

Domus Rigensis

Impressum

Atbildīgais: Dr. Philipp Schwartz

Fotogrāfiju autori: Arne Mencendorfs (am), Silvija Pavidis (sp), Svens Cepfs (sc)

Šī interneta lapa satur norādes uz ārējām  vietnēm. Par šo lapu saturu atbild vienīgi  attiecīgo vietņu uzturētāji.  

Kā kļūt par biedru

Atbalstiet biedrības darbību, kļūstot par Domus Rigensis biedru!

Izdrukātu un aizpildītu iestāšanās anketu nosūtiet uz norādīto adresi

Biedrības statūti ( mainīti 2018.g.)

Akcepts biedra naudas ieturēšanai no konta

Ziedot var arī uz Karla Širena biedrības kontu, kas norādīts zem teksta pa labi. Par ziedojumu iespējams saņemt apliecinājumu.

Datu aizsardzība

Domus Rigensis datu aizsardzības noteikumi sniedz ieskatu, kādi personas 
dati tiek apzināti un apstrādāti biedrības darbības ietvaros. Noteikumi informē par iesaistīto personu  datu apzināšanu un apstrādi un par viņu iespējam celt iebildumus.

Vietnes uzbūve un izveidošana

Barbara Fišere getkonnekted.de, B.Fischer&S.Böthin GbR projekts
get@konnekted.de
Tālr. +49-30-86 00 88 35

Valde un kontakti

Priekšsēdētāja: Dr. Daina Lāce, Rīga
Priekšēdētājas vietnieks: Dr. Manfred von Boetticher, Hannover
Kasieris (Finansu pārzinātājs) (Vācijā)Werner von Sengbusch, Königstein i. T.

Pārējie valdes locekļi:
Dr. Ilona Audere, Rīga
Dr. Vija Daukšte, R
īga
Eva Jordan-Fahrbach, Braunschweig
Anita Kugler, Berlin 
Prof. Dr. Silvija Pavidis, Rīga
Dr. Philipp Schwartz, Turku
Prof. Dr. Ojārs Spārītis, Rīga

Birojs Rīgā:
Nora Rutka
Haus Mentzendorff
Grēcinieku iela 18
Rīga LV 1050
Tālr. un Faks: +371-67211015
E-Mail: domus.rigensis@latnet.lv 

Biroja darba laiks: trešdienās un ceturtdienās no 12.00 līdz 15.00

Kontaktadrese Vācijā
Dr. Manfred v. Boetticher
Königsworther Str. 11
D-30167 Hannover
Tālr. +49-511-703245
E-Mail: manfred.boetticher@gmx.de 

Bankas rekvizīti Vācijā

(izņemot ziedojumus, skatīt zemāk!)
Deutsch-Baltische Gesellschaft pro DOMUS RIGENSIS
IBAN: DE53 5085 0150 0000 8522 10
BIC: HELADEF1DAS

Ziedojumus  biedrībai Domus Rigensis  lūdzam pārskaitīt uz Deutsch-Baltische Gesellschaft (IBAN: DE14 5085 0150 0000 6148 74; BIC: HELADEF1DAS) kontu ar piezīmi  - Spende für Domus Rigensis -, norādot to kā maksājuma mērķi. 

Bankas rekvizīti Latvijā:

Latviešu-vācbaltu centrs
„DOMUS RIGENSIS“ Grecinieku iela 18
"SWEDBANK" ASLV30 HABA 0551 0427 9384 0
BIC: HABALV2