Menu
header photo

Domus Rigensis

Impressum

Atbildīgais: Dr. Philipp Schwartz

Fotogrāfiju autori: Arne Mencendorfs (am), Silvija Pavidis (sp), Svens Cepfs (sc)

Šī interneta lapa satur norādes uz ārējām  vietnēm. Par šo lapu saturu atbild vienīgi  attiecīgo vietņu uzturētāji.  

Kā kļūt par biedru

Atbalstiet biedrības darbību, kļūstot par Domus Rigensis biedru!

Izdrukātu un aizpildītu iestāšanās anketu nosūtiet uz norādīto adresi

Biedrības statūti ( mainīti 2018.g.)

Akcepts biedra naudas ieturēšanai no konta

Ziedot var arī uz Karla Širena biedrības kontu, kas norādīts zem teksta pa labi. Par ziedojumu iespējams saņemt apliecinājumu.

Datu aizsardzība

Domus Rigensis datu aizsardzības noteikumi sniedz ieskatu, kādi personas 
dati tiek apzināti un apstrādāti biedrības darbības ietvaros. Noteikumi informē par iesaistīto personu  datu apzināšanu un apstrādi un par viņu iespējam celt iebildumus.

Vietnes uzbūve un izveidošana

Barbara Fišere getkonnekted.de, B.Fischer&S.Böthin GbR projekts
get@konnekted.de
Tālr. +49-30-86 00 88 35

Valde un kontakti

Priekšsēdētāja: Dr. Vija Daukšte, Rīga
Priekšēdētājas vietnieks: Dr. Manfred von Boetticher, Hannover
Kasieris (Finansu pārzinātājs) (Vācijā)Werner von Sengbusch, Königstein i. T.

Pārējie valdes locekļi:
Dr. Ilona Audere, Rīga
Eva Jordan-Fahrbach, Braunschweig
Anita Kugler, Berlin 
Dr. Daina Lāce, Rīga
Prof. Dr. Silvija Pavidis, Rīga
Dr. Philipp Schwartz, Turku
Prof. Dr. Ojārs Spārītis, Rīga

Birojs Rīgā:
Nora Rutka
Haus Mentzendorff
Grēcinieku iela 18
Rīga LV 1050
Tālr. un Faks: +371-67211015
E-Mail: domus.rigensis@latnet.lv 

Biroja darba laiks: trešdienās un ceturtdienās no 12.00 līdz 15.00

Kontaktadrese Vācijā
Dr. Manfred v. Boetticher
Königsworther Str. 10
D-30167 Hannover
Tālr. +49-511-703245
E-Mail: manfred.boetticher@gmx.de 

Bankas rekvizīti Vācijā
(izņemot ziedojumus, skatīt zemāk!)
Werner v. Sengbusch DR, Königstein i. T.
Postbank Hamburg
IBAN: DE68 2001 0020 0015 4992 06
BIC: PBNKDEFF

E-Mail: werner@vonsengbusch.de

Ziedojumus  biedrībai Domus Rigensis  lūdzam pārskaitīt uz Karla Širena biedrības (IBAN: DE96 2405 0110 0052 0121 01) kontu ar piezīmi  - par labu Domus Rigensis  , norādot to kā maksājuma mērķi. Uzrādot  pilnu adresi, Jūs saņemsiet ziedojuma  apliecinājumu un  tas  tiks pārskaitīts tālāk  Domus Rigensis.

Bankas rekvizīti Latvijā:
Latviesu-vacbaltu centrs Domus Rigensis
Grēcinieku iela 18 
Latvian Trade Bank Riga 
Konto-Nr: LV62LATC3700038200010 
SWIFT: LATCLV22