Menu
header photo

Domus Rigensis

Domus Rigensis Juvenum

Kas mēs esam? Mēs esam biedrības Domus Rigensis jauniešu un studentu grupa, kas interesējas par vācbaltiešu kultūru un tradīcijām, par latviešu, vācu un vācbaltiešu kultūru mijiedarbību pagātnē, tagadnē un arī nākotnē. Jo daudzslāņainā Latvijas kultūra ir mūsu dzīves un identitātes neatņemama sastāvdaļa, kas ļauj mums izprast mūs pašus un pasauli.

Domus Rigensis Juvenum kā biedrības apakšnodaļa izveidota 2011. gada vasarā. Tā aptver biedrības biedrus līdz 30 gadu vecumam, darbojas kā platforma savstarpējo kontaktu uzturēšanai un padziļināšanai, kā arī cenšas piesaistīt jaunus biedrus, draugus un interesentus. Ikviens ir laipni aicināts līdzdarboties!

Ko mēs darām? Mēs sniedzam jauniem cilvēkiem iespēju iegūt vērtīgu pieredzi organizējot un piedaloties pašu rīkotās aktivitātēs. Pie tām pieder semināri, saistošas diskusijas, filmu vakari, ekskursijas, dejas un citas kvalitatīvas laika pavadīšanas formas.

Kopš 2011. gada vasaras veidojam tradīciju – tematiskās tikšanās pie tases tējas, kuras notiek apm. reizi divos mēnešos Rīgā un ir veltītas mūs interesējošām tēmām par vēsturi, kultūru, literatūru, politiku un citām aktualitātēm. Šeit katrs dalībnieks var dot kādu pienesumu pēc sevis paša interesēm un vēlmēm: sagatavot īsu uzstāšanos, prezentāciju vai idejas diskusijai, filmas skatīšanos un apspriešanu utml. Tikšanās tēma tiek savlaicīgi apspriesta un nolemta mūsu pašu lokā.

Gadumijā mēs rīkojam plašākus sarīkojumus vairāku dienu garumā, kas paredzēti visiem biedrības Domus Rigensis biedriem un viesiem: savas Juvenum dienas Rīgā. Šis gada ‘atskaites sarīkojums’ ir lieliska iespēja iepazīt un atkal satikt daudzus draugus un partnerus no Baltijas un Vācijas. Juvenum dienas ietver vairākus priekšlasījumus un diskusijas, pieņemšanu, svinīgas dejas, Jaungada sagaidīšanu Vecrīgā un omulīgas svinības.

Bez tam Domus Rigensis Juvenum neatņemama sastāvdaļa ir tradicionālās vācbaltiešu dejas Française, Vengerka, Troika un citas, kuras mēs, visticamāk, dejojam kā vienīgie visā Latvijā! Šīs dejas ne tikai rada prieku, bet arī vieno vācbaltiešus un viņu draugus.

Kā jaunatnes organizācija mēs darbojamies arī kā partneris tādām vācu biedrībām un iniciatīvām kā  Deutschbaltischer Jugend- und Studentenring e.V. un Deutschbaltische Studienstiftung.

Kā mūs sasniegt? Par mūsu aktivitātēm var uzzināt šajā biedrības mājaslapā kā arī galvenokārt Facebook grupā „Domus Rigensis Juvenum”. Mūsu e-pasta adrese ir drjuvenum@gmail.com