Menu
header photo

Domus Rigensis

Aktivitātes

  • Mēs esam izveidojuši un uzturam tikšanās vietu Mencendorfa namā
  • Mēs rīkojam priekšlasījumus un seminārus 
  • Mēs piedāvājam īpašas zināšanas par vācbaltiešu tematiku 
  • Mēs veidojam un atklkājam piemiņas plāksnes ievērojamiem rīdziniekiem 
  • Mēs palīdzam īstenot vācbaltiešu projektus Latvijā 
  • Mēs veicinām kontaktus ar dažādu nozaru speciālistiem 
  • Mēs sniedzam informāciju saziņas līdzekļu pārstāvjiem un apmeklētāju grupām 
  • Mēs kopjam vācbaltiešu tradīcijas Rīgā 
  • Mēs atbalstām mūsu jauniešu grupas projektus