Kopīgie mērķi

Domus Rigensis ir biedrība, kuru 1992. gadā Rīgā nodibināja latvieši un vācbaltieši un tā nodarbojas ar Rīgas un Latvijas vēstures apzināšanu Eiropas kontekstā. Latviešu vācbaltiešu centra pasākumos iepazīstina ar latviešu un vāciešu saskarsmi un mijiedarbību vēsturē un mūsdienās Rīgas multikulturālajā vidē. Tostarp veidojas personiskās saiknes, starptautiski kultūras projekti, sekmējot latviešu un vāciešu draudzības saites. Mūsu biedrības biedri no Vācijas, Latvijas un citām valstīm ar saviem biedru naudas maksājumiem nodrošina Domus Rigensis darbību Mencendorfa namā. Mērķis ir apzināt un kopt kopīgo Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu, kontaktus starp cilvēkiem, kuri interesējas par Rīgu un Latviju. Iestāties biedrībā var ikviens interesents.

Aktivitātes

  • Mēs esam izveidojuši un uzturam tikšanās vietu Mencendorfa namā
  • Mēs rīkojam priekšlasījumus un seminārus 
  • Mēs piedāvājam īpašas zināšanas par vācbaltiešu tematiku 
  • Mēs veidojam un atklkājam piemiņas plāksnes ievērojamiem rīdziniekiem 
  • Mēs palīdzam īstenot vācbaltiešu projektus Latvijā 
  • Mēs veicinām kontaktus ar dažādu nozaru speciālistiem 
  • Mēs sniedzam informāciju saziņas līdzekļu pārstāvjiem un apmeklētāju grupām 
  • Mēs kopjam vācbaltiešu tradīcijas Rīgā 
  • Mēs atbalstām mūsu jauniešu grupas projektus

Mencendorfa nams

Domus Rigensis mājvieta atrodas 300 gadus vecajā Mencendorfa namā Vecrīgā. Kādreizējā aptieka un Mencendorfu dzimtas nams šodien ir rīdzinieku māja-muzejs (17.-19. gs.). Otrajā stāvā atrodas Domus Rigensis birojs. Tur satiekas biedrības biedri un viesi, kuriem visa veida informāciju sniedz Nora Rutka.

Mājas lapa muzeja Mencendorfa nams